Freewheel Boattrailers als het om kwaliteit en innovatie gaat!!

Al meer dan 30 jaar een puur Hollands product

Constructie
De uit een stuk gelaste chassis worden volledig in onze eigen constructie afdeling samengesteld en gelast. Hierdoor is Freewheel Boottrailers zéér flexibel en zijn ook afwijkende maten, speciaalbouw en klantspecifieke wensen geen enkel probleem.

Freewheel lasserij     Freewheel lasserij

Assemblage
Freewheel boottrailers worden geassembleerd door hooggekwalificeerde medewerkers met een zéér ruime mate van ervaring.

Om een lange levensduur en een onbezorgd gebruik voor u te waarborgen worden Freewheel boottrailers enkel uit hoogwaardige componenten opgebouwd, en wordt elke boottrailer alvorens hij de fabriek verlaat onderworpen aan een zéér strenge eindcontrole.

Freewheel assemblage     Freewheel assemblage

Freewheel boottrailers